Warning: Use of undefined constant JMF_THEMER_MODE - assumed 'JMF_THEMER_MODE' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /plugins/system/djjquerymonster/djjquerymonster.php on line 210
Regulamin Klubu - Kołobrzeski Klub Morsów

Regulamin Kołobrzeskiego Klubu Morsów przy Regionalnym Stowarzyszeniu Turystyczno ­Uzdrowiskowym

Niniejszy Regulamin określa uprawnienia i obowiązki osób przystępujących do Kołobrzeskiego Klubu Morsów przy Regionalnym Stowarzyszeniu Turystyczno ­Uzdrowiskowym oraz reguluje zasady działania Klubu. Każda z osób należąca do Kołobrzeskiego Klubu Morsów ponosi całkowitą odpowiedzialność za własny stan zdrowia oraz bezpieczeństwo i na własną odpowiedzialność korzysta z zimnych kąpieli. Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

§1

Przez określenia i skróty użyte w niniejszym Regulaminie należy rozumieć:

  • WOPR ­Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.
  • TRYTON ­Portowa Ochotnicza Straż Pożarna w Kołobrzegu,
  • Kołobrzeski Klub Morsów ­Klub działający przy Regionalnym Stowarzyszeniu Turystyczno ­Uzdrowiskowym w Kołobrzegu
  • Deklaracja członkowska ­oświadczenie woli osoby przystępującej do Kołobrzeskiego Klubu Morsów o dobrowolności korzystania z zimnych kąpieli.
  • Sezon ­czas określony kalendarzowo do korzystania z zimnych kąpieli.

§2

  • Klub używa pieczątki z napisem „KOŁOBRZESKI KLUB MORSÓW, przy Regionalnym Stowarzyszeniu ­Turystyczno Uzdrowiskowym w Kołobrzegu 78­100 Kołobrzeg ul. Sikorskiego 8”
  • Barwami Klubu są kolory biało ­niebieskie.
  • Godłem Klubu jest mors. Symbolem klubu są flagi, chorągiewki, banery oraz reprezentacyjne stroje klubowe.
  • Strona internetowa klubu: www.morsowanie.kolobrzeg.pl

Przeczytaj cały regulamin